Příběh
Sem vložte podnadpis

Agalézie: Občanská válka

Už je to 15 let po úspěšném odražení Bezejmenných, Lidem stoupla moc a pýcha do hlavy. Jedné velmi kruté zimě se některá města dokonce i celé oblasti kde žijí hlavně elfové a trpaslíci bouří, protože se jim nelíbí jak s nimi Rada jedná snaží se ostatní rasy vytlačit z vysokých postavení aby tam dosadili své Lidi. To se ovšem dozvěděli Atalienští rytíři a začali okamžitě jednat. Sjednocovat staré sbory, vysílat posli na Severní pláně a ve velkém zbrojit. 

Ze západních stepí se blíží neznáma armáda. Nikdo neví co jsou zač, všichni mají koně a přesouvají se ohromnou rychlostí.

Agalézie: Hory Hrůz


Před dávnými věky, to když byl svět ještě mlád, vládl zemi zvané Agalézie mocný a moudrý král, jménem Dalaran. Země prosperovala a vzkvétala až do té doby, než přišel mor, který vybil všechen dobytek a skoro všechno obyvatelstvo Agalézie. Bohužel i celou královskou rodinu, až na jednu maličkou holčičku, kterou dal král před svou smrtí svému nejlepšímu příteli, veliteli Ohtarovi se slovy "Opatruj ji, je to poslední naděje Agalézie". Ještě té noci odjel Ohtar v doprovodu 10 rytířů na Sever, do jedné horské pevnosti na pohraničí. Ohtar nebyl jen tak někdo, byl to velitel Atalienských rytířů, strážců koruny a meče. Byl to tajný řád, který nechal založit sám král se svým bratrem Tamirem, pro případ kdyby byla země napadena. Kdysi dávno Agalézie nebyla jednotná, byla rozdělena na malá království, která se mezi sebou hašteřila, kdo bude vládcem celé Agalézie, a Atalienští jí měli udržet jednotnou. Jenže na Agalézii se žene temnota a strach za horama Hrůz se něco hýbe, ale nikdo neví co.